Zwinne transformacje

Przepoczwarzanie motyli

Holometabolia, u owadów jest to przeobrażenie zupełne. Przyglądając się firmom, które w swoich strategiach zapisały „transformację agile”, u większości dostrzegana jest hemimetabolia, czyli przeobrażenie niezupełne.

Od kilku dekad, popularnym stało się określenie Transformacja Agile, na które składa się zespół działań mających na celu przeobrazić organizację w zdolną do adaptacji do otoczenia w jakim funkcjonuje, innowacyjną, uszczęśliwiającą swoich klientów, efektywną kosztowo i wpływającą równocześnie na motywacje wewnętrzne pracowników.

Transformacja z XX-wiecznej poczwarki w XXI-wiecznego motyla? Czy zupełna przemiana w zwinną organizację jest w ogóle możliwa?

Przyjmując założenie, że transformacja organizacji jest projektem, który ma swój start i koniec, określony budżet i zamknięty zakres, wówczas odpowiedź brzmi: nie.

Przyjmując założenie, że transformacja organizacji nie jest projektem, odpowiedź również brzmi: nie.

Pierwsze założenie, jest to często oczekiwanie szybkiego zwrotu z inwestycji (RoI) z przeprowadzonej transformacji, gdy monetyzacja nie następuje, projekt jest zamykany. Takie projekty najczęściej obejmują zmiany na poziomie operacyjnym, przy czym skupienie na wartości dla klientów, na budowaniu kultury „win-win” oraz na podejściu empirycznym nie jest priorytetem. Następuje wdrożenie metod, frameworków i technik zwinnych i szczupłych (Scrum, rożne odmiany skalowanego Scruma, Kanban, XP, Lean) oraz wprowadzenie nowego nazewnictwa ról, często bez zmiany obszarów odpowiedzialności. Takie wdrożenie wykonywane jest na obowiązujących w organizacji procesach oraz wklejane w istniejącą w niej kulturę. Niesie to ze sobą szkody dla samej organizacji, jak frustracja i demotywacja pracowników, poniesione koszty (transformacja to duża inwestycja finansowa) czy niepoprawna interpretacja i niezrozumienie podejścia Agile czy Lean.

Przy drugim założeniu, transformacja to permanentny stan ciągłego doskonalenia, adaptacyjności w zmiennych warunkach rynkowych, klimatycznych, społecznych czy politycznych. Zawiera transformacje na poziomie operacyjnym, cyfrowym i strategicznym, których etapy podlegają ciągłej Inspekcji i Adaptacji, są Transparentne do wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Przedsiębiorstwo staje się wówczas organizacją uczącą się, czyli, cytując Petera M. Senge, taką, która stale rozszerza swoje możliwości kreowania przyszłości.

Atrybutami takiej organizacji to m.in. myślenie systemowe, otwarta oparta na zaufaniu komunikacja, delegowanie uprawnień wraz ze wzrostem samozarządzania, uczenie się na błędach, zachęcanie do eksperymentów, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, otwartość na podejmowanie nowych sposobów działania, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, stałe doskonalenie się pracowników, częste przeglądy procedur. Transformacja Agile czy Lean, to zmiana paradygmatu, kultury, nie jest to proces, który można zaimplementować. To nie cel sam w sobie, a podróż przez ciągłe doskonalenie. To podejście szyte na miarę, bo każda organizacja posiada swoją unikalną wizję, kulturę, potrzeby i wyzwania.

Inwestycja w jakąkolwiek formę transformacji powinna być poprzedzona próbą odpowiedzi na między innymi takie pytania:

  • Jaka jest obecna sytuacja mojej organizacji?
  • Jaki główny problem ma moja organizacja?
  • Jakie wyzwania zidentyfikowałem/-am?
  • W jakim stopniu produkty odpowiadają na potrzeby klientów i jaki mają na nich wpływ?
  • Czy pracownicy organizacji to osoby zaangażowane, proaktywne?
  • Jak reagują pracownicy i jakie są efekty, kiedy wprowadzane są zmiany?
  • Jak zmiany są komunikowane?
Bądź zmianą!

Transformacja operacyjna
Zwinność operacyjna to stan organizacji, w której eksperymenty ze zwinnością są na poziomie jednego lub kilku zespołów, jednakże w niej samej brak zwinności i strategia pozostaje niezmienna. W miarę przyjmowania przez coraz większą liczbę zespołów, zwinnych metod zarządzania procesami, organizacja może przejść w stan zwinności strategicznej.

Transformacja cyfrowa
Zwinność cyfrowa to stan organizacji, w której adaptuje się inteligentne technologie we wszystkich obszarach działaności przedsiębiorstwa, w celu zwiększania efektywności, optymalizacji procesów decyzyjnych, wytwórczych, biznesowych czy back-office’owych, przechowywania i przetwarzania Big Data, robotyzacji.

Transformacja strategiczna
Zwinność strategiczna to stan organizacji, w której zwinność operacyjna jest na poziomie całego przedsiębiorstwa. W wyniku ewolucji zwinności operacyjnej, nastąpiła duża poprawa wydajności oraz podniesienie jakości wraz z uzyskaniem zdolności innowacyjnego otwierania się na nowe sektory rynkowe.

Niech Kaizen będzie z Tobą!
W następnych wpisach rozkładać będę Lean, Agile, Scrum i Kanban na czynniki pierwsze, zachęcając Was do praktykowania zwinności i „szczupłości”.