Baza wiedzy

27.04.2024

Jak MindSonar ujawnia i rozwiązuje niewidoczne konflikty?

Jak MindSonar ujawnia i rozwiązuje niewidoczne konflikty?   MindSonar to narzędzie, które pomaga nowoczesnym organizacjom lepiej zrozumieć i zarządzać różnicami między pracownikami. W dynamicznych systemach, jakimi są firmy, każdy przynosi ze sobą unikalny zestaw wartości i stylów myślenia. Te różnice mają potencjał do wprowadzania innowacji i kreatywności, ale mogą również prowadzić do ukrytych konfliktów, które […]
20.04.2024

5 zalet Mindsonar

5 kluczowych zalet wykorzystania MindSonar w rozwoju osobistym i zawodowym   MindSonar to innowacyjne narzędzie, które ujawnia sposób, w jaki rozumiemy i analizujemy procesy myślowe oraz wartości. Zostało stworzone z myślą o głębokim zrozumieniu unikalnych wzorców myślenia i systemów wartości, które kierują ludzkimi działaniami i decyzjami. MindSonar pełni funkcję psychometrycznego GPS-u, który pomaga zidentyfikować „mentalną […]
02.04.2024

Przekraczanie granic własnego „ja” dzięki MindSonar – podróż osobista

MindSonar – podróż osobista przekraczanie granic własnego JA     MindSonar – przełam ograniczenia MindSonar to narzędzie psychometryczne, które w unikalny sposób pomaga przełamywać ograniczenia wynikające z utartych schematów myślenia oraz emocjonalnych barier. ⇒ Jego kluczową zaletą jest zdolność do identyfikacji i analizy indywidualnych metaprogramów oraz wartości, co umożliwia głębokie zrozumienie własnych procesów myślowych i […]
03.10.2021

Zwinne transformacje

Zwinne transformacje Holometabolia, u owadów jest to przeobrażenie zupełne. Przyglądając się firmom, które w swoich strategiach zapisały „transformację agile”, u większości dostrzegana jest hemimetabolia, czyli przeobrażenie niezupełne. Od kilku dekad, popularnym stało się określenie Transformacja Agile, na które składa się zespół działań mających na celu przeobrazić organizację w zdolną do adaptacji do otoczenia w jakim […]
04.05.2021

Agile Kata

Zwinne Wzorce Zwinne wzorce, zwinne formy, agile kata … te zwroty przyszły mi na myśl, kilka lat temu, pod wpływem lektury Mike’a Rothera „TOYOTA KATA – Zarządzanie ludźmi w celu doskonalenia, zdobywania umiejętności adaptacji oraz osiągania ponadprzeciętnych wyników” i zostały ze mną po dziś dzień, to moja kata w rozwoju jako Agile Coach, Scrum Master […]