Baza wiedzy

03.10.2021

Zwinne transformacje

Zwinne transformacje Holometabolia, u owadów jest to przeobrażenie zupełne. Przyglądając się firmom, które w swoich strategiach zapisały „transformację agile”, u większości dostrzegana jest hemimetabolia, czyli przeobrażenie niezupełne. Od kilku dekad, popularnym stało się określenie Transformacja Agile, na które składa się zespół działań mających na celu przeobrazić organizację w zdolną do adaptacji do otoczenia w jakim […]
04.05.2021

Agile Kata

Zwinne Wzorce Zwinne wzorce, zwinne formy, agile kata … te zwroty przyszły mi na myśl, kilka lat temu, pod wpływem lektury Mike’a Rothera „TOYOTA KATA – Zarządzanie ludźmi w celu doskonalenia, zdobywania umiejętności adaptacji oraz osiągania ponadprzeciętnych wyników” i zostały ze mną po dziś dzień, to moja kata w rozwoju jako Agile Coach, Scrum Master […]