Czym jest coaching?

 

Coaching to proces, realizowany w cyklu kilku spotkań (3-10 sesji coachingowych), oparty na transformującym dialogu, który eksponuje potencjał Klienta coachingu w drodze do celu, oraz:

  • w którym Klient eksploruje samego siebie, wyciąga wnioski oraz podejmuje decyzje i działania, które pozwalają mu na osiągnięcie takich zmian, jakich chce oraz na realizację takich celów, jakie sobie wyznaczył na proces coachingu i/lub na konkretną sesję coachingu,
  • wewnętrznego rozwoju Klienta jako osoby, z uwzględnieniem wszystkich płaszczyzn jego funkcjonowania: od środowiska, poprzez wiedzę, umiejętności, emocje, przekonania, wartości, potrzeby, misję, tożsamość aż po duchowość.

Coaching to:

  • partnerska relacja, w której Coach asystuje Klientowi w realizacji jego/jej celu czy marzenia, w harmonii z jego/jej wartościami. Oparta jest na zaufaniu, szczerości, ustaleniach odpowiedzialności i współpracy,
  • wspieranie w dotarciu do własnych zasobów i w wypracowaniu własnej, najlepszej strategii korzystania z nich, a także w pokonywaniu ograniczających przekonań i pomoc w integracji intencji „chciałbym/chcę” z gotowością na efekt „jestem/mam”,
  • obecność Coacha w kreatywnym, inspirującym procesie i uważność na potrzeby Klienta

i może dotyczyć różnych obszarów i aspektów życia: prywatnych, biznesowych, zawodowych, menedżerskich.

„coaching jest zawsze działaniem podejmowanym z kimś, a nie dla kogoś” D. Clutterbuck

 

Coach odpowiada za proces (odpowiedni dobór narzędzi i przebieg procesu) i zobowiązuje się do realizowania usługi coachingu z najwyższą dbałością o dobro Klienta, w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie oraz w zgodzie z kodeksem etycznym uznanych instytucji coachingowych i mentoringowych, na przykład European Mentoring&Coaching Council

Klient odpowiada za swoje zaangażowanie, za podejmowane decyzje i działania, za realizowanie zadań coachingowych, za osiągane efekty.

Klientem może być osoba indywidualna, zespół bądź grupa.

 


Zobacz jakie inne opcje rozwoju oferuję – Mentoring, szkolenia i warsztaty, badanie MindSonar®