Szkolenia

Szkolenia ze struktur Scrum i metody Kanban zaprojektowane pod potrzeby klienta, dedykowane osobom stawiającym pierwsze kroki w zwinnym sposobie zarządzania procesami oraz dla praktyków, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności.

Warsztaty autorskie, w formie wykładu lub aktywizującego warsztatu, będące kompilacją wieloletniego doświadczenia z pełnienia roli Scrum Master i Agile Coacha oraz wiedzy z akredytowanych szkoleń scrum.org, Kanban University i less.works dające solidne podstawy do wzmocnienia Twojego obecnego zrozumienia Scruma i metody Kanban.

Zapytaj o ofertę

 

Dedykowane dla niemal każdej branży

Dla kogo?

 

– dla zespołów tworzących produkty i usługi

– dla menedżerów każdej linii, kierowników projektów, menadżerów produktów

– dla wszystkich, którzy chcą poznać, czym jest SCRUM i metoda Kanban oraz jak go mogą wykorzystać w swojej pracy

– dla szukających sposobów na usprawnianie i wzrost efektywności procesów wytwórczych oraz eliminację marnotrawstw

– dla wszystkich chcących zacząć swoją przygodę ze Scrum lub metodą Kanban

Opis szkoleń

Wspólnie przyjrzymy się aktualnym procesom w Twojej organizacji,
temu jak przebiegają interakcje i jakie zależności są między
produktami/usługi jakie wytwarzacie. Poszukamy optymalizacji,
zmierzymy efektywność Twojej organizacji w dostarczaniu
wartościowych rozwiązań i zdolność do innowacji. Otrzymasz
rekomendacje zmian i wsparcie w ich przeprowadzaniu.

Zapytaj o ofertę

Indywidualny – dla chcących zostać Scrum Masterem lub stawiających pierwsze kroki w tej roli. Cena: 400 pln +VAT za 1h

Zespołowy – dla zespołów chcących włączyć Scrum lub metodę Kanban do swojej pracy.

Zapytaj o ofertę

Celem warsztatu jest przekazanie w ręce nauczyciela nowoczesnej metody nauczania, zapewniającej świetne przyswojenie materiału, budującej poczucie własnej wartości, pewności siebie oraz uczącej efektywnej współpracy.

Dokonamy tego poprzez poznanie i doświadczenie narzędzia eduScrum służącego do wspierania zespołów uczniów lub studentów w osiąganiu wspólnego celu edukacyjnego lub innego, poprzez rozwój skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole. eduScrum buduje przestrzeń do kreatywnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności, samoorganizacji oraz budowania poczucia własnej wartości i pewności siebie.

eduScrum dedykowany jest do każdego etapu nauczania oraz każdej formuły: stacjonarnej, zdalnej oraz hybrydowej.

 • Co to jest eduScrum – geneza powstania metody.
 • Budowanie paradygmatu Agile oraz osadzenie go w środowisku szkolnym/akademickim.
 • Zapoznanie się z elementami procesu eduScrum.
 • Doświadczenie eduScrum w praktyce.
 • Narzędzia wspierające pracę online (przydatne w dzisiejszym czasie, gdy większość szkół i uczelnie przeszła na nauczanie zdalne).
 • Uczestnicy warsztatu zapoznają się z konceptami:
  • ustalenia grupowe,
   kompetencje 21 wieku,
  • transparentność i zaufanie
  • tworzenie zespołu- badanie kompetencji własnych,
  • budowanie świadomości zasobów własnych oraz innych,
  • iteracje i ich znaczenie,
  • opór i jak z nim pracować,
  • wizualizacja i monitoring pracy,
  • definiowanie celu oraz kryteriów, po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel
  • nadawanie wagi działaniom- układanie priorytetów,
  • facylitowanie trudności,
  • funkcje Product Ownera oraz eduScrum Mastera,
  • samoorganizacja,
  • refleksja i wprowadzanie zmian,
  • kaizen- osiąganie dużego celu stawiając małe kroki,
  • retrospektywa- analiza podjętych działań,
  • dawanie oraz przyjmowanie informacji zwrotnej,
  • czerpanie z błędów.

Z czym wyjdziesz po ukończeniu szkolenia:

 • pozyskasz niezbędne umiejętności do prowadzenia nauki zdalnej za pomocą nowoczesnych narzędzi
 • nauczysz się struktury pracy, która pozwoli Twoim uczniom uczyć się podstawy programowej w atmosferze współpracy (i zabawy)
 • zdobędziesz narzędzia do precyzyjnego formułowania wymagań (DOD, DOF)
 • poznasz techniki uczenia pracy grupowej, które będą mogły być stosowane przez Twoich uczniów z Twoim nadzorem lecz bez Twojego udziału
 • będziesz w stanie stworzyć środowisko pracy dla Twoich uczniów, do którego bardzo chętnie będą wracać.

Szkolenia

eduScrum – pierwszy krok w drodze do efektywnej (także zdalnej) edukacji Agile

Jesteś rodzicem prowadzącym edukację domową, nauczycielem, wykładowcą i
⇒ poszukujesz innowacyjnych, skutecznych i ciekawych metod na prowadzenie lekcji w wersji stacjonarnej, on-line i hybrydowej,

⇒ chcesz w pracy uwzględniać naturalne prawa uczenia się i zależy Tobie na zaufaniu i transparentności,
⇒ chcesz, aby Twoi uczniowie/studenci rozwijali kluczowe kompetencje, takie jak: współpraca, komunikacja, kreatywne i krytyczne myślenie
⇒ chcesz prowadzić zajęcia w sposób budujący zaangażowanie wśród swoich uczniów/ studentów

⇒ w czasach edukacji na odległość chcesz nauczyć uczniów/studentów brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy i dzielenia się nią

zapraszamy Ciebie, Twoją Szkołę, Uczelnię na warsztat eduScrum.

Dowiedz się więcej