Czym jest mentoring?

 

Mentoring to proces, realizowany w cyklu od kilku do kilkunastu sesji mentoringowych, oparty na rozwoju i nauce, gdzie Mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, oraz w którym:

  • Klient eksploruje samego siebie, wyciąga wnioski oraz podejmuje decyzje i działania, które pozwalają mu na osiągnięcie takich zmian, jakich chce oraz na realizację takich celów, jakie sobie wyznaczył na proces mentoringowy,
  • Mentor i Klient ufają sobie nawzajem i w razie potrzeby ustalają dodatkowe zasady współpracy.

Mentoring to:

  • to partnerska relacja między Mentorem a Klientem zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału Klienta – zdobywanie nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności, poznawanie siebie, rozwijanie zawodowej samoświadomości, podążanie wybraną samodzielnie drogą samorealizacji. Oparta jest na zaufaniu, szczerości, ustaleniach odpowiedzialności i współpracy,
  • obecność Mentora w kreatywnym, inspirującym procesie i uważność na potrzeby Klienta

i może dotyczyć różnych obszarów i aspektów budowania efektywności: osobistych, biznesowych, zawodowych, przywódczych.

gdy Uczeń jest gotowy, Mistrz się pojawia”

przysłowie chińskie

 

Mentor odpowiada za proces (odpowiedni dobór narzędzi i przebieg procesu) i zobowiązuje się do realizowania usługi mentoringu z najwyższą dbałością o dobro Klienta, w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie oraz w zgodzie z kodeksem etycznym uznanych instytucji coachingowych i mentoringowych, na przykład European Mentoring&Coaching Council.

Zapewnia radę i wsparcie w postaci pragmatycznej i bezstronnej pomocy, ustosunkowując się do zagadnień i problemów przedstawianych przez Klienta.

Klient odpowiada za swoje zaangażowanie, za podejmowane decyzje i działania, za realizowanie zadań mentoringowych, za osiągane efekty.

Klientem może być osoba indywidualna, zespół bądź grupa.

 


Zobacz jakie inne opcje rozwoju oferuję – Coaching, szkolenia i warsztaty, badanie MindSonar®