Zwinne Wzorce

Agile Kata Zwinne wzorce

Zwinne wzorce, zwinne formy, agile kata …

te zwroty przyszły mi na myśl, kilka lat temu, pod wpływem lektury Mike’a Rothera „TOYOTA KATA – Zarządzanie ludźmi w celu doskonalenia, zdobywania umiejętności adaptacji oraz osiągania ponadprzeciętnych wyników” i zostały ze mną po dziś dzień, to moja kata w rozwoju jako Agile Coach, Scrum Master i praktyk metody Kanban. Lean, Scrum, Agile, Kanban to nie moda, a naturalny kierunek obierany dziś przez organizacje biznesowe, publiczne, społeczne i edukacyjne. Nieuniknione następstwo rewolucji przemysłowej i edukacyjnej XIX wieku, a jednocześnie powrót do podejścia Mistrz-Czeladnik, (dzisiejsze rozwinięcia: Zwinne Przywództwo, Przywództwo Lean), do dostarczania najwyższej jakości produktów i usług reagując na potrzeby odbiorcy. Wymienione wyżej podejścia i metody, swoje korzenie mają w: – koncentracji na potrzebach klienta, – dążeniu do jakości, – ciągłym doskonaleniu procesów i rzemiosła, – efektywności, – współpracy i – wzajemnym szacunku, korzystając z motywacji wewnętrznej, jako naturalnej siły rozwoju. Wszystkie, przełamują paradygmat zarządzania XIX i połowy XX wieku (F.W. Taylor, naukowe zarządzanie, wykorzystanie motywacji zewnętrznej) i wprowadzają paradygmat organizacji uczących się (W.E. Deming, P.M. Senge). Osadzone są w empiryzmie, czyli doświadczaniu, obserwacji i zbieraniu użytecznych danych, i na ich podstawie  usprawniane są dotychczasowe działania. Takie działanie opisane jest w Cyklu Deming’a PDCA: PLANOWANIE -> WYKONANIE -> SPRAWDZANIE -> DZIAŁANIE (POPRAWIANIE). Lean i metoda Kanban korzystają z Gemba (現場 – miejsce zdarzenia, „idź i zobacz”), Agile i Scrum korzystają ze Sprintów (iteracje regularne, krótkie odstępy czasu). W obu przykładach, niezależnie od miejsca w hierarchii, pracownicy, członkowie zespołów analizują możliwości poprawy wydajności, dostrajają procesy i w działaniu weryfikują ich skuteczność.

PDCA

Johannes Vietze, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
To podstawowy wzorzec (PDCA) w praktykowaniu Lean i Agile. Jeśli w Twojej organizacji nie stosujecie tego wzorca, zacznij wówczas od siebie, od swojego zespołu lub skorzystaj z mojego doświadczenia.
Bądź zmianą!
 

Kata
型, 形 (kata, katachi) typ, forma

Termin zdefiniowany przez mistrzów Karate. Oznacza odpowiednią sekwencję kroków (ruchów, bloków) o ściśle określonej kolejności, wykonywanych w celu doskonalenia równowagi, koordynacji i koncentracji, by z coraz dłuższą praktyką ruchy stawały się coraz bardziej płynne i doskonałe (idea ren ma, zawsze doskonalić). Toyota Kata – wzorce i praktyki opisane w Kata doskonalenia i Kata coachingu i stosowane w firmie Toyota.

 

Lean
Lean (lēn) szczupły

Termin spopularyzowany przez Jamesa Womacka w kontekście Lean Production i Lean Management (szczupłej produkcji i szczupłego zarządzania), stawiając za wzór system produkcyjny Toyoty TPS, wyróżniający się określaniu i tworzeniu wartości dla klienta przy zachowaniu wysokiej jakości, niższych kosztów, ciągłego doskonalenia dzięki ograniczaniu marnotrawstw (muda) oraz szacunku do załogi. Fundamentem Lean Management jest KAIZEN (改善) oznaczające zmianę na lepsze, osiąganie celów ewolucyjnie.

Agile
Agile (ˈajəl) zwinny

Termin określający ruch opisany, w Manifeście Zwinnego Programowania w 2001 r., w czterech wartościach i w dwunastu pryncypiach, mających na celu pomóc organizacjom odkrywać nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych.
Powszechnie określany, Manifest Agile, został zaadoptowany do szeroko rozumianego wytwarzania produktów i usług, i znajduje zastosowanie w niemalże każdej dziedzinie: biznesie, instytucjach publicznych, organizacjach społecznych i edukacji.

Niech Kaizen będzie z Tobą!
W następnych wpisach rozkładać będę Lean, Agile, Scrum i Kanban na czynniki pierwsze, zachęcając Was do praktykowania zwinności i „szczupłości”.